Български (България)English (United Kingdom)

Само естествена кожа

Кожа за тапицерия и мебели

  • ПДФ
There are no translations available.

mebeliАрт Пласт ЕООД предлага богата гама от висококачествени изкуствени и естествени кожи за мебелната промишленост, задоволяващи в най-голяма степен високите изисквания на нашите партньори и клиенти.

С богатият асортимент от нашите продукти можете да се запознаете от следните галерии:За Арт Пласт

  • ПДФ
There are no translations available.

sklad plovdiv"Арт Пласт" ЕООД е дружество с ограничена отговорност, създадено през 1997 г. с основен предмет на дейност - търговия с естествени и изкуствени кожи за мебелната и обувната промишленост.

"Арт Пласт" ЕООД България е лидер на българския пазар и задоволява със своя асортимент и най-изискания и претенциозен вкус. Фирмата е с над 14-годишен опит и разполага, както със складови бази, така и с транспорт за доставка на заявените артикули. Понастоящем ние предлагаме на българския и международен пазар кожи (естествени и изкуствени) и голямо разнообразие от тапицерии. Видовете тапицерии са от най-реномирани световни производители с внимателно подбрани характеристики и десени, гарантиращи дългосрочна инвестиция от ваша страна. Изкуствените кожи са в актуални цветове и с високо качество.


gallery6Арт Пласт се стреми да предложи на своите клиенти цялата гама продукти, необходими за производство на обувки: ходила, богато разнообразие от кожи (естествени и изкуствени), лепила, материали за фортове, бомбета и табани, аксесоари.


За комплексно и качествено обслужване на нашите клиенти ние осигуряваме кратки срокове и безплатна доставка на заявените артикули.


galleryКлиентите ни контактуват с пазара посредством, закупения от нас продукт. Това ни прави съучастни на успешната им реализация и горди, когато на свой ред и те спечелят доверието на своите клиенти.

Затова нашите постоянни партньори от страната и чужбина високо ценят съвместната ни дейност и общото ни приятелство.

За нас е важно да доставяме продуктите в срок.

Държим на сплотеността в екипа и на приятелството с деловите си партньори.

Мотивирани сме да растем и разгръщаме дейността си като се развиваме и отваряме нови работни места, даващи поле за изява на креативни и модерно мислещи хора, на коректни и лоялни професионалисти.

Качеството осигурява нашето бъдеще.


СъгласноЧл. 112. (1) от ЗЗП, при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да изисква замяна на стоката с нова, освен ако това е невъзможно. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Съгласно ал. 2 привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Според ал. 3, след изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114, ал. 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
Съгласно Чл. 114, ал. 2, Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока.
Съгласно ал. 4, Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Според Чл. 115. (1), Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Според ал. 2 срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Ал. 3 гласи, че упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Независимо от търговската гаранция Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.